Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to Crystal Springs Killarney Bed & Breakfast

Ideally located minutes away from Killarney Town Centre
Hình ảnh có nhãn Property building

A Family Run 3 Star Bed & Breakfast

Crystal Springs Killarney Bed and Breakfast in is run by the Brosnan Family who insure the comfort and enjoyment of their guests by providing top quality spacious rooms. This 3 star Killarney Bed and Breakfast is located in a quiet setting but close enough to take in some shopping in Killarney town.
 

Ideally Located in Killarney

Ideally located with the best of both worlds, Crystal Springs is set in a picturesque country side on the banks of the peaceful River Flesk and yet minutes away from down town Killarney. Close to world famous local attractions such as Killarney’s National Park, Muckross House & Garden's.
 
Hình ảnh có nhãn Natural landscape
Hình ảnh có nhãn Activities

Lots To See & Do In Killarney

Muckross traditional farm close to the recently restored 15th century Ross Castle on the shores of Killarney’s Lough Lein open to visitors, with excellent guided tours.
 
Close to Ireland’s most scenic glacial valley The Gap Of Dunloe, also Torc Waterfall, Ladies View, Moll’s Gap and Muckross Abbey.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách