Amenities

 
Local Amenities
 • Angling
 • Bicycle Hire
 • Boating and Boat Trips
 • Golf Courses
 • Craft Shops
 • Hill Walking
 • Horse Riding
 • Pitch & Putt
 • Scenic Walks
 • Shopping
 • Leisure Complex
 • Tourist Office
 • Killarney National Park
 • Entertainment
 • Pub Music and Restaurants
 
Killarney Bed & Breakfast Amenities
 • Bath/Shower En-suite
 • Central HeatingBicycle Hire
 • Fishing on Location
 • Free Wifi
 • Gardens for Guests Use
 • Hairdryers
 • Ample Safe Parking
 • Tea and Coffee Facility
 • TV in Bedrooms
 • Iron and Trouser Press
 • Mini Fridges
 • No Smoking in Bedrooms
 • Cots and Highchairs for toddlers
 • Babysitting Service
 • Childrens Meals Available

Liên Hệ

Địa chỉ

Crystal Springs B&B,
Woodlawn,
Ballycasheen Rd,
Killarney, Co. Kerry, Ireland.

Điện Thoại

+353 64 6633 272

Email

info@crystalspringsbandb.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 64 6633 272

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách